1η Αγωνιστικη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΑΡΓΩ  -  ΠΑΟΚ
       
2η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΑΟΚ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
       
3η Αγωνιστικη ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΡΓΩ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΟΑΛ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΑΟΚ
       
4η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΟΑΛ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΑΟΚ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
       
5η Αγωνιστικη ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΡΓΩ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΑΟΚ
       
6η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΑΟΚ  -  ΠΟΑΛ
       
7η Αγωνιστικη ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΡΓΩ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΑΟΚ
       
8η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΠΟΑΛ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΑΟΚ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
       
9η Αγωνιστικη ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΑΡΓΩ
  ΠΟΑΛ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΠΑΟΚ
       
10η Αγωνιστικη ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΑΟΚ  -  ΑΡΓΩ
       
11η Αγωνιστικη ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΡΓΩ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΑΟΚ
       
12η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΑΛ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΠΑΟΚ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
       
13η Αγωνιστικη ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΡΓΩ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΠΟΑΛ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΠΑΟΚ
       
14η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΟΑΛ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΠΑΟΚ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
       
15η Αγωνιστικη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΑΡΓΩ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΠΟΑΛ  -  ΠΑΟΚ
       
16η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΠΑΟΚ  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
       
17η Αγωνιστικη ΠΟΑΛ  -  ΑΡΓΩ
  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ  -  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  -  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ
  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.  -  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ
  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ  -  ΠΑΟΚ
       
18η Αγωνιστικη ΑΡΓΩ  -  ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ
  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ  -  ΠΟΑΛ
  ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ  -  ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
  ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ  -  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΠΑΟΚ  -  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ.

 

hit counter

Επαφή

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανεξάρτητο Περιστερίου Κλειστό Γ. Στεφανόπουλος (πρώην Μαζαράκη)
Βορείου Ηπείρου 28
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
121 33
epsap2015@gmail.com